Sprawdź oferty i wybierz swojego                   Mentora Forex
Otwierasz swój pierwszy rachunek?
Skontaktuj się z nami i zyskaj dodatkowe korzyści
Poznaj atrakcyjne oferty brokerów

Komentarz dzienny – 23.09.2014

Zwycięska passa amerykańskiego dolara Indeks DXY mierzący wartość dolara względem koszyka sześciu innych walut rośnie konsekwentnie od 10 tygodni. Zdarzyło się to po raz pierwszy od debiutu dolara w 1971 roku, zdaniem moich byłych kolegów z Deutsche Bank. Obliczyli oni, że dotychczas zdarzyły się tylko trzy przypadki, w których indeks DXY rósł przez dziewięć tygodni z rzędu: w 1997, 1979 i 1975 roku. Po zakończeniu dobrej passy z lat 1996-1997 indeks delikatnie skorygował się na jeden tydzień, a następnie poszybował w górę, osiągają nowe szczyty. Niemniej jedna, po dziewięciotygodniowym paśmie sukcesów w 1979 roku, indeks spadał przez kolejne dziewięć tygodni. Jak pokazuje historia, w tym momencie możemy spodziewa się albo dalszych spadków, albo wzrostów – nie jest to więc zbyt pożyteczna informacja.

graphWolę jednak patrzeć w przyszłość i koncentrować się na fundamentalnych danych. Moim zdaniem, dolar nadal znajduje się dopiero na początku nowego długoterminowego trenu zwyżkowego. To skutek rozbieżności w wynikach makroekonomicznych i polityce monetarnej prowadzonej przez USA i pozostałe ważne gospodarki. Wczorajsze wypowiedzi przedstawicieli EBC i FED doskonale ilustrują tę ideę. Prezes EBC Mario Draghi stwierdził, że gospodarka strefy euro traci momentum, a bank jest gotowy do „zastosowania dodatkowych, niekonwencjonalnych środków” i „modyfikacji lub dekompozycji dotychczasowych wyjątkowych interwencji”, jeśli będzie to konieczne. Z drugiej jednak strony, prezes nowojorskiego Fed Dudley i prezes Fed w Minneapolis Kocherlakota ostrzegali przed zagrożeniami związanymi ze zbyt wczesną podwyżką stóp procentowych. „Należy upewnić się, że gospodarka wytrzyma podwyżkę stóp procentowych” – powiedział Dudley, jednocześnie sugerując, że zadowalającym rozwiązaniem byłaby podwyżka stóp procentowych w przyszłym roku. Innymi słowy, w strefie euro zagrożeniem jest dalsze luzowanie polityki monetarnej, natomiast w USA zbyt wczesne jej zawężanie. Te dwie postawy jeszcze bardziej uwidaczniają rozbieżności w polityce pieniężnej prowadzonej prze USA i Europę, co prawdopodobnie będzie przekładać się na umocnienie dolara.
Z kolei polityka monetarna Kanady nieco wczoraj przygasła i stała się mniej przejrzysta. Starsza wiceprezes Banku Kanady Wilkins powiedziała, że „niezadowalające” ożywienie globalne zmusza bank do obniżenia swoich prognoz odnośnie do stóp procentowych do neutralnego poziomu 3,0%-4,5%, podczas gdy przed kryzysem finansowym poziom ten wynosił 4,5%-5,5%. Oświadczenie to nie różniło się za bardzo od wypowiedzi Fed i Banku Anglii. Niemniej jednak, notowania CAD były najsłabsze ze wszystkich walut grupy G10 w ciągu ostatnich 24 godzin, prawdopodobnie dlatego, że Wilkins stwierdziła również, że gwałtowny wzrost bazowego wskaźnika inflacji za sierpień opublikowanego w ubiegłym tygodniu był „spójny” z lipcową prognozą Banku. Ogłoszono wówczas, że presja inflacyjna jest tylko tymczasowa. Nie jestem tego taki pewien i uważam, że nastawienie rynku do CAD znów może nabrać optymistycznego zabarwienia. Dzisiejsze poziomy sprawiają, że może być to dobry moment wejścia dla zakładania pozycji długich na CAD, być może względem JPY, który podczas sesji nocnej był stosunkowo silny i może znów się osłabić.

IronFX_Competition_BonusCompetition_728x90_pl_wrzesien
Dzisiejsze dane: Wtorek to dzień publikacji indeksów PMI za wrzesień. Na sesji azjatyckiej wstępny indeks PMI HSBC dla sektora produkcji nieoczekiwanie skoczył, zamiast spaść do poziomu 50, jak tego oczekiwano. W rezultacie, notowania AUD i miedzi poszybowały w górę, chociaż kurs AUD utrzymał się poniżej poziomów z poniedziałkowego otwarcia sesji. Nie wydaje mi się, żeby ostatnie umiarkowane działania stymulacyjne w Chinach mogły zapobiec dalszemu spowolnieniu gospodarki i spodziewam się dalszego osłabienia AUD.
Głównym wydarzeniem na sesji europejskiej będzie publikacja indeksów PMI. Wstępne indeksy PMI dla strefy euro zostaną ogłoszone tuż po publikacji danych dla dwóch największych gospodarek w UE, Niemiec i Francji. Zgodnie z prognozami, dane mają wykazać dalsze spowolnienie zarówno w sektorze produkcji, jak i usług, oraz podkreślić pogorszenie sytuacji gospodarczej w strefie euro. Bez niespodzianek w postaci wzrostów na indeksach publikacja odbije się negatywnie na notowaniach euro. Dla Francji poznamy także końcowy wskaźnik PKB za II kwartał, który ma być identyczny ze wstępnymi szacunkami.
W drugiej części dnia poznamy wstępny indeks PMI Markit dla USA za wrzesień i indeks Richmond Fed obrazujący wielkość produkcji za ten sam miesiąc. Indeks cen domów FHFA ma wzrosnąć w takim samym tempie, jak w czerwcu.
Dla Kanady poznamy wielkość sprzedaży detalicznej za lipiec.
Dziś wystąpi prezes Fed z Kansas, Esther George, która jest jednym z „jastrzębi” w FOMC. Jej wypowiedź powinna stanowić interesujący kontrast względem łagodnego przemówienia wygłoszonego przez Kocherlakota.

EUR/USD konsoliduje się w okolicy 1,2825

Wykres

 • EUR/USD: Kurs eurodolara poruszał się w trendzie konsolidacyjnym, utrzymując się nieznacznie powyżej poziomu wsparcia 1,2825 (S1). Przyglądając się obrazowi na wykresie 1-godzinnym, nadal można zaobserwować pozytywną dywergencję między wskaźnikami momentum a akcją ceny, co utwierdza mnie w przekonaniu, że możemy doczekać się nieznacznego odbicia na tej parze. Potwierdzają to również dzienne wskaźniki momentum. Wskaźnik RSI z 14 dni skoczył i wyszedł ze strefy wyprzedaży, natomiast oscylator MACD przeciął powyżej swojej linii sygnałowej. Jednakże, uwzględniając prognozowany spadek wstępnych indeksów PMI dla strefy euro za wrzesień, można spodziewać się, że kolejny spadek nastąpi wcześniej niż wskazuje na to obecnie wykres techniczny Na wykresie dziennym cena nadal kreśli niższe szczyty i niższe dołki poniżej obu średnich kroczących, 50-dniowej i 200-dniowej, dlatego uznaję, że ogólna perspektywa będzie spadkowa, a wszelkie możliwe fale zwyżkowe należy uznać za korekty i ponowione okazje do sprzedaży Poczekałbym na zdecydowane przecięcie poniżej poziomu wsparcia 1,2825 (S1), które utoruje cenie drogę ku kluczowemu wsparciu na wysokości 1,2760 (S2).
 • Poziomy wsparcia: 1,2825 (S1), 1,2760 (S2), 1,2660 (S3).
 • Poziomy oporu: 1,2930 (R1), 1,3000 (R2), 1,3100 (R3).

USD/JPY w trendzie bocznym poniżej poziomu 109,25

Wykres

 • USD/JPY: Kurs na tym zestawieniu porusza się nieprzerwanie w trendzie bocznym, nieznacznie poniżej poziomu oporu 109,25 (R1). Dopóki cena leży powyżej niebieskiej linii trendu zwyżkowego i powyżej obu średnich kroczących, należy uznać perspektywę krótkoterminową za zwyżkową. Niemniej jednak, uważałbym na możliwe wyhamowanie ceny przed kolejnymi wzrostami. Wskaźnik RSI spadł po wyjściu ze strefy wykupienia, natomiast oscylator MACD uformował szczyt i przeciął poniżej swojej linii sygnałowej. Na obrazie w skali makro można nadal zauważyć nowoutworzony trend zwyżkowy, ponieważ po wyjściu z formacji trójkąta na wykresie dziennym, cena kreśli wyższe szczyty i wyższe dołki powyżej 50- i 200-dniowej średniej kroczącej.
 • Poziomy wsparcia: 108,00 (S1), 107,40 (S2), 106,80 (S3).
 • Poziomy oporu: 109,25 (R1), 110,00 (R2), 110,70 (R3).

GBP/USD odbija się od poziomu 1,6280

Wykres

 • GBP/USD: Kurs na tej parze skoczył po znalezieniu wsparcia na wysokości 1,6280 (S1). Chociaż wskazuje to na wyższy dołek i sprawia, że w krótkiej perspektywie utrzymuje się umiarkowanie zwyżkowa tendencja, poczekałbym na wyraźny ruch ceny powyżej poziomu oporu 1,6500 (R1), który wywoła dalsze rozszerzenia w górę. Taki ruch sygnalizowałby nadchodzący wyższy szczyt i prawdopodobnie znalazłby opór na wysokości 1,6645 (R2), który zbiega się z 80-dniową wykładniczą średnią kroczącą. Na wykresie dziennym wskaźnik RSI z 14 dni poszybował w górę i obecnie zbliża się ku poziomowi 50, natomiast oscylator MACD uformował dołek i przeciął powyżej swojej linii sygnałowej. Zwiększa to prawdopodobieństwo dalszych zwyżek w najbliższej przyszłości, a przynajmniej przetestowania okolic poziomu oporu 1,6500 (R1).
 • Poziomy wsparcia: 1,6280 (S1), 1,6160 (S2), 1,6070 (S3).
 • Poziomy oporu: 1,6500 (R1), 1,6645 (R2), 1,6740 (R3).

Złoto odbija się od poziomu 1208

Wykres

  • Cena złota skoczyła po znalezieniu wsparcia na wysokości 1208 (S1), zgodnie z oczekiwaniami. Pozostaję przy swoim zdaniu, że odbicie może się utrzymać, a cena być może przetestuje okolice oporu na wysokości 1225 (R1) i górnej granicy niebieskiego kanału krótkoterminowego trendu zniżkowego. Wskaźnik RSI wyszedł ze strefy wyprzedaży i skoczył, natomiast oscylator MACD, mimo ujemnej wartości, przeciął powyżej linii sygnałowej. Niemniej jednak, uwzględniając fakt, że metal porusza się w granicach kanału krótkoterminowego trendu zniżkowego i poniżej czarnej linii poprzedniego wsparcia, kreślonej od dołka z 31 grudnia, nadal utrzymuje się trend zniżkowy i jestem przekonany, że cena spróbuje przebić psychologiczny poziom wsparcia 1200 (S2) w najbliższej przyszłości.

 

 • Poziomy wsparcia: 1208 (S1), 1200 (S2), 1180 (S3).
 • Poziomy oporu: 1225 (R1), 1240 (R2), 1260 (R3).

 

 

Ropa WTI nieprzerwanie leci w dół

Wykres

 • Cena ropy WTI kontynuowała spadki na poniedziałkowej sesji i zbliża się ku poziomowi wsparcia 90,70 (S1) Oscylator MACD przeciął poniżej linii zerowej, natomiast wskaźnik RSI osłabił się i prawdopodobnie spadnie poniżej poziomu 30. To dowód na zniżkowe momentum akcji ceny i nadejście kolejnych spadków w najbliższej przyszłości, przynajmniej w zakresie przetestowania poziomu wsparcia 90,70 (S1). Przyglądając się obrazowi na wykresie dziennym, można zauważyć utrzymujący się trend zniżkowy, chociaż między dziennymi oscylatorami i akcją ceny nadal obserwuje się pozytywną dywergencję. W rezultacie, pozostałbym przy swojej strategii „czekania i obserwowania”, jeśli chodzi o ogólną perspektywę cen ropy. Wyraźne przecięcie poniżej psychologicznej bariery wsparcia na wysokości 90,00 (S2) upewni mnie co do nadejścia większych spadków.
 • Poziomy wsparcia: 90,70 (S1), 90,00 (S2), 87,65 (S3).
 • Poziomy oporu: 93,70 (R1), 95,15 (R2), 96,00 (R3).

 

Autorzy: Marshall Gittler, Charalambos Pissouros i Sakis Paraskevov, IronFX

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Zapisz się do naszego newslettera i nie przegap żadnej atrakcyjnej promocji brokerów oraz bądź na bieżąco jakie wartościowe szkolenia forex i kursy odbędą się w najbliższym czasie.

Reklama